Welcome to baanimsookinterhomecare.com
home page about us services pROMOTIONS JOB contacts

ABOUT BAAN IM SOOK


บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 

 

 

 บริษัท บ้านอิ่มสุข อินเตอร์ โฮมแคร์ จำกัด เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้ป่วยและบริการพี่เลี้ยงเด็ก


บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด- 3ขวบ ทั้งประจำและไปกลับ
บริการจัดส่งแม่บ้านพักประจำและไปกลับ ประจำบริษัท, ห้างร้าน
บริการ พนักงานเฝ้าไข้ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
บริการ ผู้ช่วยพยาบาล N.A. P.N.

 


ความรักความเข้าใจ ที่ผู้สูงอายุต้องการจากลูกหลานเป็นสิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุด
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษอาหารและความเป็นอยู่ ถูกหลัก
อนามัยจะช่วยทำให้อายุยืน และปราศจากโรคภัย การกินอาหารที่มีประโยชน์จะ
ช่วยชะลอความเสื่อม ของร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ทางบุคลากรของเราทุกคน
ดูแลใกล้ชิดเหมือนกับญาติของเราเอง ยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกๆท่าน


 


คำค้นหา : บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ,บริษัทรับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,ให้บริการดูแลผู้ป่วย,รับดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร,บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น


Call Now: 065-5419491
HOME CARE SERVICES

บริการดูแลผู้สูงอายุ
บริการดูแลผู้ป่วย
บริการพี่เลี้ยงเด็ก


บริษัท บ้านอิ่มสุข อินเตอร์ โฮมแคร์ จำกัด
82/17 ม.12 หมุ่บ้านแสนสุข
ถนนพุทธมณฑลสาย3 ชอย 18/1
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทมเบอร์โทร 065-541-9491 ใหม่
เบอร์โทร 062-726-9090 ออฟฟิศ


For enquiries or appointment,
please phone or e-mail:
Mai-payboy-2535@hotmail.com
home     |     about Us     |     services     |     promotions     |     JOB     |     contacts

Powered By Lemursoft