Welcome to baanimsookinterhomecare.com
home page about us services pROMOTIONS JOB contacts

Welcome to BAAN IM SOOKบริษัท บ้านอิ่มสุข อินเตอร์ โฮมแคร์ จำกัด
BAAN IM SOOK INTER HOME CARE CO.,LTD.

ราคาพิเศษสุด เหลือเพียง 3เตียงสุดท้าย

ทางศูนย์มีบริการ รถ Ambulance ให้ฟรี
ขณะรับผู้ป่วยมาพักฟื้นที่ศูนย์ และในช่วงโปรโมชั่น WOWบริษัท บ้านอิ่มสุข อินเตอร์ โฮมแคร์ จำกัด
BAAN IM SOOK INTER HOME CARE CO.,LTD.


ดูแลคนที่คุณรัก ให้บริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะแก่ผู้ป่วย , ผู้สูงอายุผู้ป่วยอัมพฤกษ์, อัมพาต,ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง, ผุ้ป่วยเจาะคอ , ผู้ป่วยที่หลังการผ่าตัดระยะพักฟื้น ,

สะดวกสบายทั้งด้านสถานที่สะอาดอากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออัดเพื่อฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุมี
สมภาพที่แข็งแรงและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งทางด้านร่างกายแลจิตใจประหนึ่งท่าน
เหล่านั้นคือญาติสนิทของเรา เราได้เตรียมสถานที่ไว้คอยดูแลบุคลที่คุณรัก เจ้าหน้าที่มี
ประสบการณ์ และมีคุณภาพ บริการที่คุณภาพ

บริการที่คุณจะได้รับจากทีมพยาบาล

1.การพยาบาลเบื้องต้น เช่น ทำแผล อาบน้ำ จัดเตรียมอาหาร
2.อาหารวันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ
3. ห้องพักสะอาดพร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
4. ห้องน้ำพร้อมนำอุ่นและ เย็น
5. จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ร้องเพลง , เดินเล่นสยามหญ้า , ออกกำลังกา


สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ เช่น

1.ค่ายาและเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ที่นอนลม , อ็อกชิเจน
2.ค่าแผ่นรองชับ,ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
3.ค่าพาหะรับส่งในกรณีญาติไม่สะดวกในการพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์
4.ค่าพยาบาลพิเศษ (ในกรณีพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัด)

บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

บริษัท บ้านอิ่มสุข อินเตอร์ โฮมแคร์ จำกัด เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้ป่วยและบริการพี่เลี้ยงเด็ก


บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด- 3ขวบ ทั้งประจำและไปกลับ ในอัตรา เดือนละ 12,000-15,000 บาท
บริการจัดส่งแม่บ้านพักประจำและไปกลับ ประจำบริษัท, ห้างร้าน อัตราเดือนละ 8,000-9,000 บาท
พนักงานเฝ้าไข้ช่วยเหลือตัวเองได้อัตราเดือนละ 10,000-12,000 บาท รายวัน วันละ 600-800 บาท
พนักงานเฝ้าไข้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อัตราเดือนละ 12,000 - 15,000
ผู้ช่วยพยาบาล N.A. P.N. อัตราเดือนละ 15,000-25,000 บาท รายวัน วันละ 800-1,200 บาท

อัตราค่าบริการ ดูแลผู้สูงอายุพักประจำศูนย์ทั้งรายวันและรายเดือน

บริการดูแลผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ ในราคาเริ่มต้นเดือนละ 20,000 บาท
(อัตรานี้ไม่รวมค่ายา ค่าภาหนะกรณีไปพบแพทย์)

บริการดูแลผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไมได้ เช่น อัมพฤกษ์,อัมพาต ราคาเริ่มต้นเดือนละ 20,000-25,000 บาท

บริการดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล(พิจารณาจากอาการของผู้ป่วยตามความเป็นจริง)

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังจากการผ่าตัด-ผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้านรังสี-คีโม (พิจารณาตามอาการที่เป็นอยู่)

บริการดูแลผู้ป่วยอัมเมอร์,พาร์กินสัน (พิจารณาตามอาการที่เป็นอยู่)

 


คำค้นหา : บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ,บริษัทรับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,ให้บริการดูแลผู้ป่วย,รับดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร,บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น

Call Now: 065-5419491
HOME CARE SERVICES

บริการดูแลผู้สูงอายุ
บริการดูแลผู้ป่วย
บริการพี่เลี้ยงเด็ก


บริษัท บ้านอิ่มสุข อินเตอร์ โฮมแคร์ จำกัด
82/17 ม.12 หมุ่บ้านแสนสุข
ถนนพุทธมณฑลสาย3 ชอย 18/1
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม


เบอร์โทร 065-541-9491 ใหม่
เบอร์โทร 062-726-9090 ออฟฟิศ


For enquiries or appointment,
please phone or e-mail:
Mai-payboy-2535@hotmail.com


home     |     about Us     |     services     |     promotions     |     JOB     |     contacts

บริการดูแลผู้ป่วย บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร
ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์บริการดูแลผู้สูงป่วย บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุ,รับสมัครพนักงานดูแลผู้สูงอายุ,บริการดูแลผู้ป่วย,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

Powered By Lemursoft